Le Terroir de maury

Les margues d’esquist del cretaci donen sòls negres que permeten que la vinya s’arreli profundament. És el reialme de la garnatxa negra. Terrer precoç per excel·lència, és el que es verema en primer lloc del Clos des Fées.

Terrer de Maury

Les vinyes de la propietat les tirem endavant amb una lluita raonada. O més aviat amb una lluita raonable... Cadascuna de les 112 parcel·les s’observa vàries vegades a la setmana per tal de decidir el més assenyadament possible els tractaments (o els no tractaments...), en funció del llindar de tolerància de cada malaltia.

Segons les varietats i les exposicions, algunes parcel·les pràcticament no es tracten, d’altres una mica més, el que vol dir cinc polvoritzacions de sofre contra l’oïdi i una de coure contra el míldiu. En més de la meitat de la propietat, la confusió sexual dóna bons resultats en la lluita contra l’eudemis i la còquilis.

Les quantitats de coure esterilitzant, cada vegada més presents en les regions humides, no són corrents aquí. El clima, sec i ventós, permet la utilització de matèries actives en dosis més baixes i/o amb menys fréquència.

Menu